Ξενοδοχεία – 360° Virtual Tour

Capsis Hotel

City hotel

Monogram Hotel

Hotel Olympia

Εικονική περιήγηση σε ένα από τα δωμάτια του Ξενοδοχείου Capsis στη Θεσσαλονίκη΄

Εικονική περιήγηση σε ένα από τα δωμάτια του City Hotel στη Θεσσαλονίκη

Εικονική περιήγηση σε ένα από τα δωμάτια του Monogram Hotel στη Θεσσαλονίκη

Εικονική περιήγηση σε ένα από τα δωμάτια του Ξενοδοχείου Olympia στη Θεσσαλονίκη